Ž U R N A L d.o.o. Ljubljana

 

  Podjetje za finančno-računovodsko, knjigovodsko in
  administrativno-tehnično svetovanje in izvajanje storitev.

 

 
 
 
 

 

 

ŽURNAL d.o.o. Ljubljana podjetje za finančno-računovodsko, knjigovodsko in administrativno-tehnično svetovanje in izvajanje storitev

Šmartinska 28
1000 Ljubljana

tel: 01 4325-025
fax: 01 2314-697
elektronski naslov: zurnal@siol.net
elektronski naslov 2: marko.srebrnic@zurnal.si
elektronski naslov 3: mojca.srebrnic@zurnal.si